ul. Łukasińskiego 86, Częstochowa, tel. 696 973 052
al. Niepodległości 46, Częstochowa, tel. 698 931 225
dentusmed@wp.pl

Informacja o wpływie promieniowania w gabinetach

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: NZOZ DENTUS – MED SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ul. Łukasińskiego 86, 42-208 Częstochowa FILIA Aleja Niepodległości 46, 42-208 Częstochowa, wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące przy użyciu urządzeń i aparatów :
    a) tomograficznych – Carestream 8100,
    b) pantomograficznych typu ProOne firmy Planmeca
    c) stomatologicznych punktowych – Planmeca Intra
    d) stomatologicznych punktowych : EzRay Premium VEXS I 00Y
    e) stomatologicznych punktowych : EzRay Premium VEXS I 00V
    f) stomatologicznych punktowych – model CS 2100
• uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich, pracowni rentgenowskiej w zakresie diagnostyki stomatologicznej.

Obu jednostkom zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów RTG oraz na uruchomienie pracowni RTG / Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Decyzja 354 /2015 z dnia 05-11-2015 , Decyzja Nr 131/2017 z dnia 27-03-2017 , Decyzja Nr 133/20 l 7 z dn. 27-03-2017, Decyzja Nr. 134/2017 z dnia 27-03-201