ul. Łukasińskiego 86, Częstochowa, tel. 696 973 052
al. Niepodległości 46, Częstochowa, tel. 698 931 225
dentusmed@wp.pl

Dokumentacja ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ DENTUS – MED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie z siedzibą przy ul. ul. Łukasińskiego 86 w Częstochowie;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania medycznych usług stomatologicznych na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) d);
3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20-tu lat ;
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym wynikającym z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017, poz. 1318) oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2016, poz. 1638). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zleconych badań;
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail insp.danychrodo@gmail.com lub telefonicznie pod nr.: 505 232 147
Częstochowa, dnia: 24.05.2018

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności. Dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL.
Twarde dyski, na których przechowujemy dane osobowe są własnością NZOZ DENTUS – MED Specjalistyczne Gabinety Lekarskie z siedzibą przy ul. ul. Łukasińskiego 86 w Częstochowie; i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
WYKORZYSTANIE COOKIES
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania ze strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania plików cookies, należy odpowiednio ustawić przeglądarkę. Zablokowanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony.